طراحی و ساخت مبدل های حرارتی

طراحی و ساخت مبدل های حرارتی | نرم افزار طراحی مبدل های حراراتی

در این مقاله ما قصد داریم درمورد مبدل های حرارتی، انواع آن، کاربرد های آن و همچنین نرم افزار های طراحی صحبت کنیم. همینطور در انتهای این مقاله، یکی از معتبر ترین شرکت های طراحی و ساخت مبدل های حرارتی

برج تقطیر

طراحی و ساخت برج تقطیر |برج تقطیر | روش ساخت برج تقطیر | هزینه ساخت برج تقطیر

طراحی و ساخت برج تقطیر یکی از مهم ترین تجهیزات مورد استفاده در صنایع شیمیایی است. جدا سازی و خالص سازی مواد شیمیایی، یکی از بخش های مهم و جدا نشدنی از فرآیند های شیمیایی است. تقطیر یکی از روش

طراحی و ساخت سینی های برج تقطیر

طراحی و ساخت سینی های برج تقطیر | انواع سینی برج

قبل از اینکه درمورد موضوع اصلی صحبت کنیم، بد نیست در مورد موضوعات پایه صحبتی کوتاه داشته باشیم. ابتدا در مورد برج های تقطیر و انواع آن ها صحبت خواهیم کرد. در ادامه نیز در مورد برج های تقطیر سینی

مخازن تحت فشار

طراحی و ساخت مخازن تحت فشار | ساخت مخزن | مخازن صنعتی

یکی از تجهیزات مهم و پرکاربرد در حوزه نفت و صنایع پتروشیمی مخازن تحت فشار هستند. این تجهیزات علاوه بر نفت و پترشیمی، در بیشتر شاخه های صنعت  مثل نیروگاه ها و حمل و نقل کاربرد های فراوانی دارند. بنابر