برج تقطير

برج تقطير

برج تقطير

بطور کلی برجهایی که در صنعت جهت انجام عمل تقطیر مورد استفاده قرار می گیرند، به دو دسته اساسی تقسیم می شوند:

  1. برجهای سینی دار (tray Towers)
  2. برجهای پرشده (Packed Towers)

برجهای سینی دار

برجهای سینی دار بر اساس نوع سینی های به کاررفته در آن به 4 دسته تقسیم می شوند:

  1. برجهای سینی دار از نوع کلاهکی (فنجانی) Bubble Cap Towers)
  2. برجهای سینی دار از نوع غربالی (Sieve Tray Towers)
  3. برجهای سینی دار از نوع دریچه ای(Valve Tray Towers)
  4. برجهای سینی دار از نوع فورانی (Jet Tray Towers)

ساخت انواع سینی های برج تقطیر با استفاده از روش های نوین که موجب افزایش کیفیت و سرعت ساخت و کاهش زمان تولید می گردد.با توجه به طراحی سینی ها از متریال های مختلف از جمله انواع کربن استیل ها و استنلس استیل ها  316 ,304 , 405 , 410  و … استفاده می شود.

برجهای سینی دار