طراحی و ساخت مبدل های حرارتی

طراحی و ساخت مبدل های حرارتی | نرم افزار طراحی مبدل های حراراتی

در این مقاله ما قصد داریم درمورد مبدل های حرارتی، انواع آن، کاربرد های آن و همچنین نرم افزار های طراحی صحبت کنیم. همینطور در انتهای این مقاله، یکی از معتبر ترین شرکت های طراحی و ساخت مبدل های حرارتی

طراحی و ساخت سینی های برج تقطیر

طراحی و ساخت سینی های برج تقطیر | انواع سینی برج

قبل از اینکه درمورد موضوع اصلی صحبت کنیم، بد نیست در مورد موضوعات پایه صحبتی کوتاه داشته باشیم. ابتدا در مورد برج های تقطیر و انواع آن ها صحبت خواهیم کرد. در ادامه نیز در مورد برج های تقطیر سینی