سانتریفیوژ اسکید

سانتریفیوژ دکانتر نوعی تجهیزات است که اغلب در فرآیند جداسازی حفاری نفت استفاده می شود. مانند سیستم بازیافت گل حفاری، سانتریفیوژ دکانتر بعد از واحد سیکلون de-silter برای جداسازی جامدات بسیار ریز قرار دارد. برخی از اپراتورها واحد سانتریفیوژ دکانتر را روی قسمت بالای مخزن گل نصب می کنند، در حالی که سانتریفیوژ دکانتر در …

سانتریفیوژ اسکید ادامه »