پسماند عفونی | بی خطر سازی پسماند عفونی | دفع زباله های بیمارستانی

روش های زیادی برای مدیریت و بی خطرسازی پسماند عفونی وجود دارد که یکی از دغدغه های متخصصان بهداشت دفع این زباله ها بدون خطر برای محیط زیست و سلامت جامعه است. مسائل بهداشتی مهمترین جنبه در دفع زباله های بیمارستانی می باشد که راه های مختلفی برای آن وجود دارد که در ادامه به …

پسماند عفونی | بی خطر سازی پسماند عفونی | دفع زباله های بیمارستانی ادامه »