جوشکاری زیر پودری

جوشکاری زیر پودری

جوشکاری زیر پودری چیست و چگونه انجام می شود؟

جوشکاری زیر پودری نوعی فرایند جوشکاری قوسی است که در آن، نوک وسیله را داخل پودری مواد معدنی قرار می گیرد و قوسی در زیر این پودر، در امتداد مسیر جوشکاری ایجاد می شود. در این مقاله قصد داریم در رابطه با نحوه انجام جوشکاری زیر پودری و مزایا و معایب آن صحبت کنیم. همراه …

جوشکاری زیر پودری چیست و چگونه انجام می شود؟ ادامه »

جوشکاری زیر پودری

جوشکاری زیر پودری | مزایا و معایب جوشکاری زیر پودری | جوشکاری زیر پودری مخازن

جوشکاری زیر پودری (SAW) از فرآیند ها جوشکاری قوس می باشد که در آن، قسمت نوک الکترود، درون پودری از مواد معدنی ویژه قرار می گیرد و به این صورت یک یا چند قوس، در امتداد مسیر جوشکاری، زیر این پودر تشکیل می شود. در این حالت قوس به وجود آمده زیر پودر مخفی می …

جوشکاری زیر پودری | مزایا و معایب جوشکاری زیر پودری | جوشکاری زیر پودری مخازن ادامه »