جوشکاری هارد فیس

جوشکاری هارد فیس | هاردفیستینگ | سختکاری سطحی

جوشکاری هارد فیس یا سخت کاری سطحی ، به رسوبدهی لایه ای ضخیم، سخت و مقاوم به سایش بر روی سطح قطعاتی که تحت سایش قرار می گیرند، هست کاری می گویند. سختکاری سطحی به روش جوشکاری، باعث ایجاد یک