تیوب شیت

تیوب شیت | مبدل حرارتی با تیوب شیت | تیوب شیت چیست ؟

تیوب شیت وسیله ای هست که در طی اتصال لوله ها به یکدیگر و به منظور جداسازی سیال های گرم و سرد استفاده می شود. از این وسیله ها به کرات در مبدل های حرارتی استفاده می کنند. مبدل های حرارتی چیستند ؟ مدل های حرارتی پوسته و لوله نوعی از تبدیل کنندگان می باشد …

تیوب شیت | مبدل حرارتی با تیوب شیت | تیوب شیت چیست ؟ ادامه »