جوشکاری زیر پودری

جوشکاری زیر پودری چیست و چگونه انجام می شود؟

جوشکاری زیر پودری نوعی فرایند جوشکاری قوسی است که در آن، نوک وسیله را داخل پودری مواد معدنی قرار می گیرد و قوسی در زیر این پودر، در امتداد مسیر جوشکاری ایجاد می شود. در این مقاله قصد داریم در رابطه با نحوه انجام جوشکاری زیر پودری و مزایا و معایب آن صحبت کنیم. همراه …

جوشکاری زیر پودری چیست و چگونه انجام می شود؟ ادامه »